Begeleider (context en leefgroep)| OOOC 't Pasrel | Halle

't Pasrel is een organisatie met oog voor diversiteit
Diploma
Graduaats- of bachelordiploma
Contract
Onbepaalde duur
Type contract
Voltijds
Solliciteren tot en met
30/10/2023

In het kort

De job van begeleider in ’t Pasrel is vanuit onze systeemvisie specifiek ingevuld: je combineert begeleidingswerk (met de gezinnen en de jongere) met leefgroepwerk. Het is daardoor een uitdagende en stimulerende job waarin je op veel domeinen kan groeien.

Jobinhoud

Begeleidingswerk

 • Je verzorgt de begeleiding van een kind en zijn context.
 • Je voert individuele en gezinsgesprekken.
 • Je legt contact met de ruimere context van het systeem: school, grootouders, andere hulpverleners, ronde tafel gesprekken,...
 • Je gaat op huisbezoek om de context van het kind te leren kennen.
 • Je schrijft in samenspraak met de supervisor een verslag van de begeleiding.
 • Je formuleert samen met het multidisciplinaire team een advies tot verdere hulpverlening.

Leefgroepwerk

Je draait mee in het permanentierooster. Je staat ongeveer drie keer per week in de leefgroep. Afwisselend in de dag, avond en nacht.

 • Je neemt één maal per week mee aan het teamoverleg.
 • Je staat samen met een team van 8 begeleiders in voor de praktische organisatie van de dagelijkse zorg voor de kinderen.
 • Je hanteert de groepsregels, je kan omgaan met conflicten, je kan grenzen stellen en je eigen grenzen bewaken.
 • Je observeert het functioneren van de jongeren: omgang met leeftijdsgenoten, omgaan met grenzen, invloed groepsdynamiek op het individuele gedrag,...
 • Je wordt ingeschakeld in het permanentiesysteem (gemiddeld twee permanenties per week, waarvan gemiddeld één nachtpermanentie per week en 2 permanenties tijdens het weekend per maand).

Profiel

 

 • Je hebt ervaring in het begeleiden van jongeren en kinderen in een moeilijke leefsituatie.
 • Je hebt een basiskennis van het systeemdenken.
 • Je communiceert open en vindt teamwerk belangrijk.
 • Je hebt inzicht in de leefwereld van jongeren en gezinnen met een migratieachtergrond.
 • Je kan in het Nederlands communiceren met ouders en jongeren en in het Nederlands verslagen schrijven.
 • Je kan in het Frans gesprekken voeren met ouders.
 • Je bent flexibel en kan goed jouw agenda beheren.
 • Je beschikt over een rijbewijs B om jongeren te vervoeren. Een eigen wagen is niet nodig.

 

Jobgerelateerde competenties

 • De dagelijkse activiteiten organiseren voor de zorgvrager(s), de uitvoering opvolgen en tussenkomen bij conflicten of incidenten
 • Informatie over individuele dossiers verstrekken en uitwisselen met het team, magistraten, medisch personeel, leerkrachten of betrokken commissies, ....
 • Collectieve sociaal-educatieve acties evalueren (bereikte doelstellingen, moeilijkheden, …)
  De informatie doorgeven (partners, financiers, ..)

Persoonsgebonden competenties

 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit
 • Communiceren
 • Verantwoordelijkheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Analyseren
 • Digitaal denken
 • Diversiteit
 • Kritisch denken
 • Zelfstandigheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit

Aanbod

 • Een afwisselende job waarin je extra ervaring opdoet met een variatie aan problematieken. Je maakt ook kennis met verschillende methodieken en theoretische kaders.
 • Uitgebreide vorming en bijscholing.
 • Een jong team dat collegialiteit en wederzijdse ondersteuning heel belangrijk vindt.
 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van 38u per week.
 • Dit is geen 9 to 5-job. Dat vraagt flexibiliteit, maar geeft je ook veel ruimte om jouw agenda zelf te bepalen.
 • Telewerk: voor sommige taken kan je van thuis uit werken.
 • Een contract van onbepaalde duur, met onmiddellijke ingang.
 • Loon volgens barema B1c van het Paritair Comité 319.01.
 • Premies voor nacht- en weekendwerk.
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.

Procedure

Laat ons weten of u in de job geïnteresseerd bent via een e-mail (CV+ motivatiebrief) naar  sollicitatie@tpasrel.be. We doen een permanente evaluatie van de binnenkomende kandidaten. Kandidaten die geselecteerd worden, krijgen een schriftelijke proef toegestuurd, gevolgd door een sollicitatiegesprek.

Locatie

't Pasrel Halle

Lenniksesteenweg 619
1500 Halle