Zullen de lokale medewerkers van Kind en Gezin en Jeugdhulp op termijn één team vormen?

Laatste update op
16/12/2019

De fusie van Kind en Gezin en Jeugdhulp naar een agentschap Opgroeien brengt opportuniteiten met zich mee om de samenwerking op lokaal niveau te versterken. Hoe die samenwerking en de teams er in de toekomst zullen uitzien, wordt mee bepaald in de projectteams die in december 2019 van start zijn gegaan.