Zijn de loon- en arbeidsvoorwaarden hetzelfde voor Kind en Gezin en Jeugdhulp?

Laatste update op
11/12/2019

Ja. De loon- en arbeidsvoorwaarden zijn bepaald volgens het Vlaams personeelsstatuut (VPS). Iedereen behoudt zijn huidige loon- en arbeidsvoorwaarden.