Wie behoort tot de risicogroep?

Laatste update op
11/05/2021

Er is een lijst met aandoeningen tot stand gekomen op basis van een advies van de Hoge Gezondheidsraad voor het prioriteren van subgroepen van patiënten jonger dan 65 jaar voor vaccinatie tegen SARS-CoV-2. Dat advies is gebaseerd op Belgische en internationale studies. Die studies bekeken welke personen met onderliggende aandoeningen een verhoogde kans hebben op een ziekenhuisopname of overlijden als ze met COVID-19 besmet worden. Sommige aandoeningen die weerhouden zijn, moeten ook in een bepaalde graad aanwezig zijn.

Je kan sinds 8 april op www.myhealthviewer.be zelf checken of je op de lijst staat van personen die wegens een aandoening prioritair gevaccineerd zullen worden. 

Lees meer over de prioritaire vaccinatie voor risicopatiënten op laatjevaccineren.be.

De Hoge Gezondheidsraad adviseert ook om zwangere vrouwen voorrang te geven bij vaccinatie tegen COVID-19.