Welke impact heeft de fusie van Jongerenwelzijn en Kind en Gezin op het vergunnen, erkennen en subsidiëren van voorzieningen?

Laatste update op
17/12/2019

De fusie naar een agentschap Opgroeien heeft geen invloed op het vergunnen, erkennen en subsidiëren van voorzieningen. Voor meer informatie over de voorwaarden voor een vergunning, een erkenning of het bekomen van subsidies, kan je terecht bij de Afdeling Voorzieningenbeleid van Jeugdhulp of van Kind en Gezin.

Alle officiële, juridische beslissingen rond vergunnen, erkennen en subsidiëren worden genomen vanuit Opgroeien regie, in de huisstijl van Opgroeien.