Welke contactmomenten zijn er?

Laatste update op
08/02/2021

Ongeacht de verstrengde maatregelen gaat onze dienstverlening door. Alle medische consulten blijven doorgaan omdat medisch preventieve zorg voor jonge kinderen heel belangrijk is. Afhankelijk van de lokale situatie kunnen de huisbezoeken ook niet-fysiek doorgaan, door een telefonisch contact of via beeldbellen. 

In het basisprogramma werken we met een vast aanbod op een specifieke leeftijd van het kind. Elk gezinstraject begint met een startgesprek, bij voorkeur tijdens de zwangerschap.

Na de geboorte van het kind bestaat het basisprogramma uit:

 • huisbezoek op 2 weken
 • gehoortest op 3 weken
 • consult op 4 weken
 • (tele)huisbezoek op 6 weken
 • consult op 8 weken 
 • consult op 12 weken
 • consult op 16 weken
 • consult op 6 maanden
 • consult van 9 maanden
 • consult op 12 maanden
 • consult 15 maanden
 • (tele)contact op 18 maanden
 • consult van 24 maanden
 • consult op 30 maanden

We moeten nog steedsrekening houden met de strikte coronamaatregelen.Dit betekent vb. dat weons moeten houden aan devoorziene tijdvan15 minuten per kinden dat er geen ruimte is om uitgebreid in te gaan op alle vragen tijdens het consult.

Wacht dus niet tot op het consult als je vragen hebt en neem gerust contact op met ons op. Je kan zelf kiezen of je de Kind en Gezin-Lijn contacteert (via chat of op 078 150 100) of welk teamlid je contacteert.Dat kan via WhatsApp, SMS, mail, ... . 

Voor bepaalde consulten ontvang je een uitgebreide e-mail om je voor te bereiden op het consult en te polsen naar vragen of behoeften die je dan voor het consult met je lokaal team kan bespreken. 

In de toekomst willen we het extra contact op 18 maanden verder uitwerken op maat van de gezinnen en prioritaire groepen.

Er kan steeds een extra aanbod gebeuren bij die kinderen en die gezinnen die meer nodig hebben. Dit kan een extra medisch consult zijn, of bijkomende huisbezoeken, telefoongesprekken, Whatsapp, chat of beeldbellen door een teamlid.

Help je ons alles veilig te laten verlopen?

Op het consultatiebureau blijven de hygiënemaatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan van kracht. Er gelden volgende richtlijnen voor ouders:

 • Draag steeds een mondmasker
 • Ben jij of is je kindje ziek? Annuleer je afspraak en maak een nieuwe.
 • Kom met 1 begeleider per kind.
 • Breng geen broers of zussen mee.
 • Kom op tijd. Als je te vroeg bent, vragen we om even in de gang of buiten te wachten.
 • Ontsmet je handen bij aankomst in het consultatiebureau.
 • Respecteer de voorziene 15 minuten consulttijd.
 • Verlaat na het consult het consultatiebureau zo snel mogelijk.
 • Respecteer zoveel mogelijk de afstand van 1.5 meter.

Tijdens huisbezoeken of stoepbezoeken gelden volgende richtlijnen voor de ouder(s):

 • Draag een mondmasker.
 • Respecteer zoveel mogelijk de afstand van 1.5 meter.
 • Zorg ervoor dat bij een huisbezoek het aantal mensen in de ruimte in de mate van het mogelijke beperkt wordt tot 1 ouder en 1 kind. 
 • Is er iemand binnen het gezin (vermoedelijk) besmet met COVID-19? Dan wordt het huisbezoek vervangen door een telefonisch of online contact. De gezinnen worden daarom vooraf opgebeld om te informeren naar de gezondheidstoestand van de gezinsleden.

Onze medewerkers zullen tijdens de dienstverlening strikte handhygiëne toepassen, social distancing respecteren en een mondmasker dragen.

Contactmomenten vanaf 14 oktober