Wat kunnen ouders doen om alles vlot te laten verlopen?

Laatste update op
30/05/2022

Als ouder moet je in het consultatiebureau (wachtzaal en consultatieruimte) geen mondmasker meer dragen. Ook de vrijwilligers moeten dit niet verplicht meer dragen. Vanaf 24 mei 2022 verdwijnt de mondmaskerplicht ook voor onze dienstverleners. Verpleegkundigen en consultatiebureau-artsen kiezen zelf of ze tijdens de consulten, gehoortesten en huisbezoeken een mondmasker dragen, bv. als het niet mogelijk is om genoeg afstand te houden of te verluchten. 

Voor onze preventieve dienstverlening gelden niet dezelfde regels dan voor zorginstellingen en huisartsen. Het verschil zit in het feit dat in ziekenhuizen, bij huisartsen … vaak zieke en/of kwetsbare mensen over de vloer komen; in onze preventieve dienstverlening zien we meestal gezonde mensen. Er is bovendien pas sprake van een verhoogd risico op besmetting als je langer dan 15 minuten minder dan 1,5 meter afstand kan houden. Het kortdurende contact met de baby bij het wegen en meten valt daar niet onder.

  • Verluchting en hygiëne blijven belangrijk.
  • We zorgen voor een vlotte doorstroom. Kom daarom op tijd. Hou er rekening mee dat er 15 minuten is voorzien per consultatie.
  • Zieke kinderen, ouders en medewerkers mogen niet naar het consultatiebureau komen. Ben jij of je kindje ziek of is een van jullie in quarantaine? Annuleer je afspraak en maak een nieuwe.

Bedankt voor jullie medewerking!