Wanneer moet een kind getest worden?

Laatste update op
27/07/2022
  • Bij symptomen die doen denken aan het coronavirus: bel niet naar je huisarts, maar raadpleeg de zelfevaluatietool Self Assessment Testing (info-coronavirus.be) om na te gaan of je getest moet worden.
  • Baby's en kinderen kunnen net als volwassenen getest worden op het coronavirus. Dat gebeurt ook via een neuswissertje.
  • Kinderen moeten - net als volwassenen - thuisblijven als ze ziek zijn.
  • Kinderen vanaf 6 jaar die mogelijke symptomen van COVID-19 vertonen, moeten getest worden.
  • Kinderen onder 6 jaar vertonen vaak luchtwegsymptomen. Symptomen zijn bij deze jonge kinderen dan ook enkel een reden tot testen als er ook een recent (hoog of laag) risicocontact was.

Na de test

  • Is de test positief? Dan gaat het kind of de jongere in thuisisolatie voor 7 dagen (op voorwaarde van 3 koortsvrije dagen en een verbetering van de ziekteklachten). Neem aansluitend nog 3 dagen beschermende maatregelen: draag vanaf 6 jaar altijd een mondmasker in binnenruimtes en beperk de contacten met iedereen die kwetsbaar is voor COVID-19.

Terugkeer uit het buitenland


Alle info over testen op het coronavirus lees je op info-coronavirus.be.