Wanneer moet een kind getest worden?

Laatste update op
10/09/2021
 • Bij symptomen die doen denken aan het coronavirus raadpleeg je telefonisch je behandelend arts.
 • Baby's en kinderen kunnen net als volwassenen getest worden op het coronavirus. Dat gebeurt ook via een neuswissertje.
 • Kinderen moeten - net als volwassenen - thuisblijven als ze ziek zijn.

Testen of niet?

 • De indicaties om kinderen te testen bij een vermoeden van COVID-19 zijn enigszins anders dan voor volwassenen en afhankelijk van de leeftijd.
   
 • Het kind heeft symptomen:
  • Kinderen vanaf 6 jaar die mogelijke symptomen van Covid-19 vertonen, moeten getest worden.
  • Kinderen onder 6 jaar vertonen vaak luchtwegsymptomen. Symptomen zijn bij deze jonge kinderen dan ook enkel een reden tot testen als er ook een recent (hoog of laag) risicocontact was.
  • Als een kind niet wordt getest, beslist de behandelende arts of het kind thuis moet blijven en voor hoelang. 
  • Als een kind wel wordt getest, blijft het in afwachting van het testresultaat in quarantaine.
  • Voelen de huisgenoten van het kind zich ook ziek? Dan gaan ze in quarantaine en krijgen ze een test.
  • Voelen de huisgenoten van het kind zich niet ziek? Dan moeten ze niet in quarantaine. Ze moeten wel extra voorzichtig zijn.
    
 • Het kind had een hoog-risicocontact:
  • Kinderen vanaf 6 jaar, worden net zoals volwassenen, getest op dag 1 en dag 7.
  • Kinderen jonger dan 6 jaar moeten niet getest worden na een hoogrisicocontact binnen het gezin.
  • Kinderen jonger dan 6 jaar worden wel getest op dag 1 en dag 7 indien het hoogrisicocontact plaats had buiten het gezin (bv. in de opvang, op school, op kamp, …). 

Na de test

 • Als het resultaat van de test van het kind of de jongere bekend is:
  • De test is positief: het kind heeft COVID-19 en moet minstens 10 dagen in thuisisolatie blijven. Nu zijn de huisgenoten hoog-risicocontact, dus het hele gezin gaat in quarantaine.
  • De test is negatief:
   • Als de test werd afgenomen wegens symptomen: het kind mag uit quarantaine. Als het kind nog symptomen heeft (door een ander virus), beslist de behandelend arts of het thuis nog moet uitzieken en voor hoelang.
   • Als de test werd afgenomen wegens een hoog-risicocontact:
    • Bij kinderen en onvolledig gevaccineerde jongeren: de quarantaine stopt pas als ook de test op dag 7 negatief is. 
    • Bij volledig gevaccineerde jongeren: de quarantaine stopt als de test op dag 1 negatief is.

Terugkeer uit het buitenland

 • De regels in verband met reizen naar en vanuit het buitenland zijn te lezen op www.info-coronavirus.bewww.info-coronavirus.be/nl/reizen/. De beschreven regels over testing en quarantaine moeten door iedereen opgevolgd worden. 
 • Kinderen jonger dan 12 jaar die terugkeren uit een rode zone samen met hun ouders moeten niet getest worden. Ze blijven wel in quarantaine totdat de testresultaten van hun ouders bekend zijn én negatief zijn.


Alle info over testen op het coronavirus lees je op info-coronavirus.be.