Waarom wordt gevraagd dat ik mij als consultatiebureau-arts zowel verzeker voor beroepsaansprakelijkheid als burgerlijke aansprakelijkheid?

Laatste update op
17/12/2019

Zowel de burgerlijke als de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn genoemd in de regelgeving. Omdat je je als consultatiebureau-arts zowel verzekert voor contractuele (beroepsaansprakelijkheid), als voor buitencontractuele (burgerlijke aansprakelijkheid) aansprakelijkheid. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering gaat om schade die je bijvoorbeeld door een beroepsfout zou kunnen veroorzaken, de burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering gaat om schade die je bijvoorbeeld aan een derde zou kunnen veroorzaken, zoals bijvoorbeeld: de verpleegkundige, vrijwilliger, maar ook aan een ouder, die niet gedekt zijn door je beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Sommige verzekeraars bieden deze verzekering in pakket aan of als een uitgebreide beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

Je bent als consultatiebureau-arts niet verantwoordelijke voor de verpleegkundige of de gebouwen waarin u uw opdrachten uitvoert. Deze zaken dienen dan ook niet gevat te zijn door de verzekering die je afsluit.