Waarom fusioneerden alleen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn?

Laatste update op
16/12/2019

Opgroeien bestaat uit Kind en Gezin en Jongerenwelzijn en een deel van het aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Als ook de domeinen gezondheid, wonen en onderwijs tot Opgroeien zouden behoren, dan zou ons agentschap te groot en moeilijk bestuurbaar worden. Om onze missie te realiseren werken we uiteraard zo goed mogelijk samen met al onze partners.