Waar kan ik als consultatiebureau-arts mijn attest ERK taalniveau C1 behalen?

Laatste update op
10/12/2021

Indien je je geattesteerde kennis van het Nederlands niet kan aantonen op basis van een studiebewijs van je genoten onderwijs (master in de geneeskunde behaald in de Nederlands taal). Dan kan Kind en Gezin je vragen een attest voor te leggen waaruit blijkt dat je het behaalde taalvaardigheidsniveau voor luisteren en gesprekken voeren en voor het lezen en schrijven het ERK C1 niveau behaalt.

Waar kan je dit attest bekomen?

  • CNaVT Educatief Professioneel (EDUP): www.cnavt.org (voor België: zie http://cnavt.org/examencentra/land/belgie)
  • Selor: www.selor.be (Brussel)
  • ITNA: zie www.itna.be (universitaire talencentra: UGent, KULeuven (campus Leuven en Brussel), UAntwerpen, VUB)
  • Onderwijsinstanties die erkend zijn in het land van herkomst om een certificaat af te leveren en geaccrediteerd zijn als taalopleiding Nederlands.