Mogen respijtdagen afgehouden worden?

Laatste update op
12/05/2021

Tot 30 juni 2020

De opvang mocht geen respijtdagen afhouden. Je moest niet betalen voor afwezigheid in de opvang.

Vanaf 1 juli tot 30 september 2020

De opvang kon kiezen:

 • De regeling die tot 30 juni van toepassing was.
  • De opvang mocht geen respijtdagen afhouden. Je moest niet betalen voor afwezigheid in de opvang.
  • De opvang kan voor juli en augustus wel het korfje met respijtdagen per maand verminderen met 1/12de van het totaal aantal  respijtdagen waar je recht op hebt.
 • De gewone regeling zoals in de schriftelijke overeenkomst werd vastgelegd.
  • Kan een kindje onverwacht niet komen? Dan zet je een respijtdag in. Het korfje respijtdagen blijft onveranderd zoals het was vóór 14 maart 2020.

Vanaf 1 oktober tot 31 oktober 2020

De gewone afspraken in de schriftelijke overeenkomst zijn van toepassing. Je zet respijtdagen in voor afwezigheden en je betaalt voor afwezigheden als de respijtdagen op zijn.

Uitzonderingen. Je verliest geen respijtdagen en je betaalt niet voor afwezigheden wanneer:

 • de opvang of leefgroep van je kind gesloten wordt door:
  • een opgelegde collectieve thuisisolatie van medewerkers en kinderen van de volledige leefgroep of locatie wanneer er een hoog-risico contact of besmetting in de opvang is
  • een beslissing van de overheid (de federale of Vlaamse Overheid, de provinciegouverneur of de burgemeester), vb. bij een plaatselijke heropleving van het virus. 
 • wanneer de overheid beslist om het aantal opgevangen kinderen in een bepaalde regio te beperken. Dit is een doelgroepbeperking: vb. geen opvang voor kinderen van thuiswerkende ouders.

Opgelet: als je kind door een verplichte quarantaine van je gezin niet naar de opvang mag, dan is dat geen uitzondering. Je zet respijtdagen in voor afwezigheden en je betaalt voor afwezigheden als de respijtdagen op zijn.

Vanaf 1 november 2020 tot 30 juni 2021

Omwille van de sterke stijging van de besmettingen besliste de Vlaamse Regering om vanaf 1 november 2020 de regeling te wijzigen om de financiële impact voor de kinderopvang en de ouders te beperken. Elke maand beslist de minister welke regeling voor de volgende maand zal gelden. Dit is ofwel een algemene regeling ofwel een  meer selectieve regeling. Bij een selectieve regeling gelden de maatregelen enkel wanneer de opvang verplicht moet sluiten of de doelgroep moet beperken. 

Tot 31 mei 2021 geldt alvast de algemene regeling. Dit houdt het volgende in:

 • Je moet niet betalen voor afwezigheid in de opvang.
 • De opvang mag geen respijtdagen afhouden bij afwezigheid. Ze kan wel het korfje met respijtdagen per maand verminderen met 1/12de van het totaal aantal respijtdagen waar je recht op hebt. Bijvoorbeeld: een gezin dat voltijds gebruik maakt van de opvang heeft in jouw opvang op jaarbasis recht op 18 respijtdagen. Dan mag je vanaf november 1,5 respijtdag (18/12) per maand in mindering brengen. Bij een gezin dat geen gebruik maakt van deze regeling (het kindje is altijd aanwezig op de voorziene dagen), breng je uiteraard geen respijtdagen in mindering.