Mogen grootouders op hun kleinkinderen passen?

Laatste update op
17/06/2021

Dat kan, maar het blijft aangewezen om maximaal de tips toe te passen om voorzichtigheid in de sociale contacten te bewaren:

  • Laat je als grootouder vaccineren.
  • De hygiënemaatregelen (bv. handen wassen, hoest- en nieshygiëne…) blijven essentieel.
  • Buiten is beter dan binnen. Verlucht indien nodig voldoende de binnenruimtes.
  • Het blijft sterk aanbevolen om je nauwe contacten te beperken. Onder 'nauwe contacten' verstaan we een contact van meer dan 15 minuten, zonder de veiligheidsafstand te respecteren en zonder masker.