Moeten zuigelingen en kinderen een mondmasker dragen?

Laatste update op
12/05/2021
 • Algemeen is het dragen van een mondmasker niet aangeraden voor kinderen. Daar zijn verschillende redenen voor:
  • Het is praktisch moeilijk om zuigelingen en jonge kinderen een masker op een correcte manier te laten dragen.
  • Daarnaast zijn er ook wetenschappelijke twijfels over het nut ervan.
  • Bijkomend zijn er ernstige bezorgdheden voor het gebruik van maskertjes voor zuigelingen (verstikking, wiegendood, …). 

   Ook wordt steeds voor ogen gehouden dat zuigelingen en jonge kinderen minder besmettelijk zijn en minder ziek worden van het coronavirus COVID-19 dan adolescenten, volwassenen en ouderen.
    
 • In het secundair onderwijs moeten leerlingen wel een mondmasker dragen. Sinds 22 maart 2021 is er ook een mondmaskerplicht voor alle leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs. Lees meer daarover op de site van Onderwijs en Vorming.