Moeten ouders betalen voor de dagen dat hun kind door de coronacrisis niet naar de opvang komt?

Laatste update op
05/10/2021

Op basis van de evolutie van de corona epidemie, beslist de minister welke regeling voor de volgende maand zal gelden. Dit is ofwel een algemene regeling ofwel een selectieve regeling. Bij een selectieve regeling gelden de maatregelen enkel wanneer de opvang verplicht moet sluiten of de doelgroep moet beperken. 

Tot 31 mei 2021 gold de algemene regeling voor kinderopvang en buitenschoolse opvang:

  • Je moet niet betalen voor afwezigheid in de opvang.
  • De opvang mag geen respijtdagen afhouden bij afwezigheid. Ze kan wel het korfje met respijtdagen per maand verminderen met 1/12de van het totaal aantal respijtdagen waar je recht op hebt. Bijvoorbeeld: een gezin dat voltijds gebruik maakt van de opvang heeft in jouw opvang op jaarbasis recht op 18 respijtdagen. Dan mag je vanaf november 1,5 respijtdag (18/12) per maand in mindering brengen. Bij een gezin dat geen gebruik maakt van deze regeling (het kindje is altijd aanwezig op de voorziene dagen), breng je uiteraard geen respijtdagen in mindering.

In de buitenschoolse opvang geldt voor juni 2021 nog de algemene regeling. Van juli tot en met december 2021 geldt in de buitenschoolse opvang de selectieve regeling.

Van juni tot en met december 2021 geldt de selectieve regeling voor de opvang van baby's en peuters.