Moet ik een uittreksel uit het strafregister bij mijn bevolkingsdienst opvragen?

Laatste update op
17/12/2019

Neen, dit hoeft niet. Je verklaart dat bij je erkenningsaanvraag dat je hierover kan beschikken indien dit gevraagd wordt door Kind en Gezin. Enkel op vraag dien je dit voor te leggen.