Moet ik een attest voorleggen aan Kind en Gezin waaruit een goede algemene gezondheid blijkt?

Laatste update op
17/12/2019

Neen, dit hoeft niet. Kind en Gezin vraagt je bij je erkenningsaanvraag om te verklaren dat je over een goede algemene gezondheid beschikt. 

Bij twijfel kan Kind en Gezin je vragen een attest bij je behandeld arts (andere dan jezelf) op te vragen. Deze arts verklaart dan dat je in goede gezondheid bent voor het uitvoeren van je opdracht als consultatiebureau-arts. 

Enkel op vraag dien je dit attest voor te leggen.