Met welke symptomen is er een vermoeden van COVID-19?

Laatste update op
03/10/2022

Heb je één van onderstaande symptomen? Blijf thuis en contacteer niet je huisarts, maar gebruik de zelfevaluatietool. Doe dit ook bij lichte symptomen:

  • Hoest
  • Ademhalingsmoeilijkheden
  • Koorts
  • Pijnklachten
  • Moeheid
  • Smaakverlies en/of verlies van de reukzin
  • Diarree

Als blijkt dat je je best laat testen, krijg je via de tool een testcode. Hiermee kan je een afspraak maken bij een testcentrum of -labo, of bij een apotheker.