Kan ik nog steeds rekenen op de hulp van Jongerenwelzijn?

Laatste update op
16/12/2019

Ja. De hulpverlening van Jongerenwelzijn verdwijnt niet, maar krijgt een nieuwe naam: Jeugdhulp. We werken vanaf nu samen met Kind en Gezin in een agentschap dat Opgroeien heet.

Jeugdhulp blijft wel het aanspreekpunt voor kinderen, jongeren en ouders in een moeilijke situatie die hulp nodig hebben of met een ondersteuningsnood. Jeugdhulp blijft focussen op hulp- en dienstverlening.