Hoe zal het agentschap Opgroeien vertegenwoordigd worden op (intersectorale) overlegmomenten?

Opgroeien bundelt de krachten van Jeugdhulp en Kind en Gezin, met respect voor hun respectievelijke doelgroep. Kind en Gezin focust op preventieve dienstverlening, terwijl Jeugdhulp op hulp- en dienstverlening focust. Wie Opgroeien vertegenwoordigt, is dus afhankelijk van de inhoud van het overleg.