Hoe zal het agentschap Opgroeien vertegenwoordigd worden op (intersectorale) overlegmomenten?

Laatste update op
17/12/2019

Opgroeien bundelt de krachten van Jeugdhulp en Kind en Gezin, met respect voor hun respectievelijke doelgroep. Kind en Gezin focust op preventieve dienstverlening, terwijl Jeugdhulp op hulp- en dienstverlening focust. Wie Opgroeien vertegenwoordigt, is dus afhankelijk van de inhoud van het overleg.