Hoe wordt pleegzorg op dit moment georganiseerd?

Laatste update op
17/05/2021

Op basis van de gunstige evolutie van het aantal coronabesmettingen in ons land, de stijgende vaccinatiegraad en de beslissingen van het Overlegcomité om een aantal maatregelen te versoepelen, heeft de Taskforce COVID-19 Zorg op vrijdag 7 mei 2021 beslist dat de jeugdhulp op maandag 17 mei terugschakelt naar fase 3 van het jeugdhulpprotocol. Lees het protocol

Begeleiding

Samen met de gebruiker wordt nagegaan of ondersteuning op afstand volstaat als alternatief.

Fysieke contacten die noodzakelijk geacht worden voor een gunstig procesverloop en begeleidingstraject, worden bij voorkeur bij de organisatie zelf uitgevoerd, mét strikte opvolging van de hygiënemaatregelen, social distancing en het dragen van een mondmasker voor 12+.

Als het niet anders mogelijk is, kan nagedacht worden over een huisbezoek.

Een nieuwe begeleiding start sowieso met een fysiek begeleidingscontact, onder strikte hygiënische voorwaarden en binnen bovenstaand getrapt systeem dat hierboven vermeld staat (eerst op de dienst, als het niet anders kan via huisbezoek).

Netwerkoverleg - overleg waar naast de cliënt ook belangrijke netwerkfiguren aan deelnemen - kan plaatsvinden binnen het kader dat hierboven wordt vermeld: altijd in de organisatie of bij de dienst voor pleegzorg, rekening houdend met de social distancing (1,5 m per cluster), de hygiënemaatregelen en na afweging van wie noodzakelijk op het overleg aanwezig moet zijn.


Bezoek blijft mogelijk
Bezoek van ouders of de belangrijkste personen van kinderen en jongeren die in een leefgroep of een pleeggezin wonen, kunnen blijven doorgaan. Kinderen of jongeren die op dag- of weekendbezoek gaan in hun gezin of bij hun pleeggezin, kunnen dat blijven doen.

De normale werking is mogelijk als de hygiënemaatregelen gevolgd worden. Bezoek gaat bij voorkeur door in de buitenlucht of in de daartoe ingerichte ruimtes. Er wordt rekening gehouden met de afstandsregel en mondmaskers zijn verplicht bij +12-jarigen.

Tijdens bezoeken worden de veiligheidsmaatregelen altijd gerespecteerd. Wees extra voorzichtig met risicogroepen als ze niet gevaccineerd zijn. Wanneer iemand zich ziek voelt worden bezoekmomenten uitgesteld.
 
Groepsgesprekken, vormingen en infosessies

Een fysiek aanbod voor minderjarigen is mogelijk, op voorwaarde dat de hygiënemaatregelen en de regels voor social distancing en het dragen van een mondmasker (vanaf 12+) strikt opgevolgd worden. Er wordt zoveel mogelijk vastgehouden aan vaste groepen.

Ook een fysiek aanbod voor volwassenen kan, maar alleen als het niet anders kan of als dat noodzakelijk is om de doelgroep of de doelstelling te bereiken. Bovendien moeten de hygiënemaatregelen en de regels voor social distancing en het dragen van een mondmasker (vanaf 12+) strikt opgevolgd worden. Er wordt zoveel mogelijk vastgehouden aan vaste groepen.

Het aanbod voor groepen minderjarigen en volwassenen gaat zoveel mogelijk niet fysiek door, behalve wanneer fysiek nodig is om maximale veiligheid te creëren.
 
Wat met nieuwe pleegzorgsituaties en crisispleegzorg?
Nieuwe pleegzorgsituaties of crisispleegzorg kunnen nog steeds worden opgestart. Dat kan wel enkel op voorwaarde dat er niemand ziek is.
 
Veiligheidsmaatregelen
Als er een fysiek contact georganiseerd wordt, is het heel belangrijk om de algemene veiligheidsmaatregelen te respecteren. Dat betekent:

  • Hygiëne: was je handen dikwijls met water en zeep, verlucht en poets ruimtes regelmatig …
  • De veiligheidsafstand van 1,5 meter blijft belangrijk. 
  • Ontsmet je handen voor en na elk fysiek contact.
  • Wanneer de afstand niet bewaard kan worden, is het verplicht om een mondmasker te dragen. 
  • Wees extra voorzichtig bij contacten met mensen die tot de risicogroep behoren als zij niet gevaccineerd zijn.