Hoe wordt pleegzorg op dit moment georganiseerd?

Laatste update op
09/06/2021

Op basis van de gunstige evolutie van het aantal coronabesmettingen in ons land, de stijgende vaccinatiegraad en de beslissingen van het Overlegcomité om een aantal maatregelen te versoepelen, is beslist dat de jeugdhulp op woensdag 9 juni terugschakelt naar fase 2 van het jeugdhulpprotocol. Dat geldt ook voor pleegzorg. Lees het protocol

 

Begeleiding

Fysieke contacten kunnen plaatsvinden, mits het naleven van de hygiënische maatregelen, social distancing en het dragen van een mondmasker voor wie ouder is dan 12 jaar. Dit geldt bij alle begeleidingscontacten, zowel in het (pleeg)gezin als op een dienst voor pleegzorg.

De combinatie met digitale contacten blijft mogelijk.


Bezoek

Bezoek van de context (bv. ouders) aan kinderen en jongeren die in een leefgroep of een pleeggezin wonen, is mogelijk. Kinderen of jongeren die op dag- of weekendbezoek gaan in hun gezin of bij hun pleeggezin, kunnen dat ook blijven doen.

De normale werking is mogelijk als de hygiënemaatregelen worden gevolgd.
Tijdens bezoeken worden de veiligheidsmaatregelen altijd gerespecteerd. Wees extra voorzichtig met risicogroepen als ze niet gevaccineerd zijn. Wanneer iemand zich ziek voelt worden bezoekmomenten uitgesteld.

 

Gedeelde opvang (bv. tussen leefgroep voorziening en pleeggezin)

Gedeelde opvang van een kind of jongere tussen een voorziening en een pleeggezin is mogelijk, mits het naleven van de hygiënische maatregelen en met oog voor de fysieke gezondheid van de minderjarige. Er mag ook geen COVID-19-besmetting zijn, noch in de leefgroep, noch in het pleeggezin.

Intussen blijft het belangrijk dat ook andere vormen van contact (telefonisch, Skype …) worden gebruikt. Het is aangewezen om hier blijvend op in te zetten.  


Groepsgesprekken, vormingen en infosessies

Een fysiek aanbod voor minderjarigen (individueel en in groep) is mogelijk, op voorwaarde dat de hygiënemaatregelen en de regels voor social distancing en het dragen van een mondmasker (vanaf 12+) strikt worden opgevolgd. 

Ook een fysiek aanbod voor volwassenen (individueel en in groep, ook in gemengde groep met minderjarigen) kan, eveneens mits het naleven van de hygiënemaatregelen en de regels voor social distancing en het dragen van een mondmasker (vanaf 12+).

 
Wat met nieuwe pleegzorgsituaties en crisispleegzorg?

Nieuwe pleegzorgsituaties of crisispleegzorg kunnen nog steeds worden opgestart. Dat kan wel enkel op voorwaarde dat er niemand ziek is.

 
Veiligheidsmaatregelen

Als er een fysiek contact wordt georganiseerd, is het heel belangrijk om de algemene veiligheidsmaatregelen te respecteren. Dat betekent:

  • Hygiëne: was je handen dikwijls met water en zeep, verlucht en poets ruimtes regelmatig …
  • De veiligheidsafstand van 1,5 meter blijft belangrijk. 
  • Ontsmet je handen voor en na elk fysiek contact.
  • Wanneer de afstand niet bewaard kan worden, is het verplicht om een mondmasker te dragen. 
  • Wees extra voorzichtig bij contacten met mensen die tot de risicogroep behoren als zij niet gevaccineerd zijn.