Hoe stemmen we de dienstverlening van het vroegere Jongerenwelzijn en Kind en Gezin op elkaar af?

Laatste update op
16/12/2019

Nu Jongerenwelzijn en Kind en Gezin een agentschap vormen, bundelen we de krachten met een enkele missie: het recht op kansrijk opgroeien realiseren voor élk kind en élke jongere in Vlaanderen.

Vanaf januari 2020 zal de naam Jongerenwelzijn geleidelijk aan uitdoven. De hulp- en dienstverlening aan kinderen, jongeren en gezinnen door het vroegere Jongerenwelzijn zal uiteraard wel blijven bestaan, en dat onder de noemer Jeugdhulp. Ook de dienstverlening door Kind en Gezin wordt voortgezet. Het nieuwe agentschap zal in 2020 verder vorm en invulling krijgen.

Het zal de nodige tijd vragen om de teams uit beide organisaties samen te brengen, maar het zal alleszins gebeuren op maat van de teams zelf en met respect voor alle medewerkers. Hoe we de taken en verantwoordelijkheden binnen Opgroeien kunnen verdelen en hoe de (lokale) teams er in de toekomst moeten uitzien? Dat wordt uitgedacht door de projectteams die in december 2019 van start zijn gegaan.