De missie van Opgroeien is om het recht op kansrijk opgroeien voor élk kind en élke jongeren in Vlaanderen te realiseren. Wat betekent dit en hoe maakt het agentschap dit waar?

Laatste update op
17/12/2019

Ouders zijn en blijven de belangrijkste opvoedingsverantwoordelijken. In de eerste plaats is het onze taak om ouders zo goed mogelijk te ondersteunen. We zorgen ervoor dat ze goed mogelijk uitgerust zijn zodat hun kinderen kansrijk in Vlaanderen kunnen opgroeien.

We ondersteunen kinderen, jongeren en hun gezinnen op een aantal structurele manieren. Vanaf het moment dat een kind op de wereld wordt gezet, hebben we tijdens de eerste cruciale 1000 dagen op een aantal vaste momenten contact met een gezin om te zien of alles oké is. Met de ontwikkeling, de groei, voeding, opvoeding, ... van hun kind. We helpen gezinnen ook bij een heleboel fundamentele vragen of bezorgdheden: ‘Mijn kind eet niet goed, huilt veel, …’ Of we ondersteunen bij vragen zoals: ‘Is het wel normaal of oké dat mijn kind niet zindelijk wordt?’

Maar ook als kinderen groter worden, zijn we er voor hen met meer klassieke vormen van opvoedingsondersteuning. Bijvoorbeeld wanneer een gezin vragen heeft rond pestgedrag of naar school gaan. Op die momenten geven we gezinnen heel duidelijk de boodschap: wij zijn er voor jullie, het is oké om op ons beroep te doen. We zijn er op een voorzichtige en tegelijk kordate manier, met onze expertise en ervaring. Met dit breed basisaanbod dat varieert volgens de noden van elk gezin, komen we tegemoet aan hun vragen en bezorgdheden. Zo krijgen kwetsbare gezinnen meer ondersteuning.

Daarnaast zijn er situaties waarbij het opvoeden op een heel directe manier in gevaar komt. Bijvoorbeeld wanneer ouders onvoldoende financiële middelen hebben om voor hun kinderen te zorgen. Op die momenten dragen we op een waardige manier zorg voor hun kwetsbaarheid door hen financieel te ondersteunen. Dit doen we bijvoorbeeld met het Groeipakket, op maat van de noden van elk gezin.

Kinderen en jongeren groeien soms op in een plek waar het niet voldoende veilig is om op te groeien, zoals in situaties van misbruik of verwaarlozing. Vanuit een maximaal respect voor het ouderschap en vooral in belang van het kind, moeten we als agentschap belangrijke stappen zetten en beslissingen nemen. Soms brengen we kinderen (tijdelijk of langer) ergens anders onder. In elk verhaal geven we ook de stem van kinderen altijd een plek. Bij het nemen van beslissingen proberen wij zoveel mogelijk rekening te houden met hoe kinderen de situatie ervaren.