Aan welke voorwaarden moet je voldoen om je erkenning als evaluerend arts te behouden of te verlengen? 

Laatste update op
13/07/2020
  • Je evalueert de specifieke ondersteuningsbehoefte aan de hand van de medisch-sociale schaal, met inachtneming van de code van de geneeskundige plichtenleer. Opgroeien verstrekt daarvoor de nodige informatie en aanbevelingen. 
  • In het eerste jaar van je erkenning volg je een vormingstraject, aangeboden door Opgroeien, dat gebaseerd is op wetenschappelijke bevindingen en aanbevelingen.
  • Je blijft voldoen aan de erkenningsvoorwaarden en de andere bepalingen van het besluit van 7 december 2018.
  • Je geeft mee vorm aan het kwaliteitskader van Opgroeien, door het in acht nemen van de inhoudelijke en methodische doelstellingen die Opgroeien nastreeft.
  • Je houdt Opgroeien op de hoogte van elke wijziging in de gegevens die relevant zijn voor de erkenning. 

Wanneer er geen indicaties zijn dat de erkenningsvoorschriften niet zijn nageleefd wordt je erkenning als evaluerend arts van rechtswege verlengd voor drie jaar.