Aan welke voorwaarden moet je voldoen om als evaluerend arts erkend te worden?

Laatste update op
13/07/2020
  • Je bent van onberispelijk gedrag. Dit blijkt uit een uittreksel uit het strafregister, dat niet ouder is dan een maand of, voor wie niet in België gedomicilieerd is, een gelijkwaardig document dat niet ouder is dan een maand. Opgroeien kan je vragen dit attest voor te leggen.
  • Je hebt een goede algemene gezondheid om de opdrachten te kunnen uitvoeren. Dit blijkt uit een medisch attest (uitgereikt door een andere arts) dat deze goede algemene gezondheidstoestand bevestigt. Opgroeien kan je vragen dit attest voor te leggen.
  • Je beschikt over een gevorderde en actieve kennis van het Nederlands.
  • Je mag geen opheffing van een erkenning als evaluerend arts gekregen hebben.
  • Je hebt het digitaal startpakket doorgenomen en begrijpt wat de opdracht als evaluerend arts inhoudt.
  • Je voert of woont een aantal evaluaties uit/bij onder begeleiding van een mentorarts.