Aan welke vereisten moet je voldoen bij de uitvoering van je opdracht als evaluerend arts? 

Laatste update op
13/07/2020
  • Je verricht je opdrachten voor Opgroeien op zelfstandige basis.
  • Je voert de opdrachten uit zonder te discrimineren op basis van geslacht, nationaliteit, taal, vermogen, geloofs-, ideologische, filosofische en politieke overtuiging, culturele, maatschappelijk of sociale afkomst.
  • Je maakt gebruik van het geïntegreerd elektronisch dossier waarin Opgroeien voorziet. Via dit elektronische portaal krijg je van Opgroeien een opdracht toegewezen.
  • Je communiceert correct, volledig en gericht op de behoeften van de ouders en kinderen.
  • Je werkt voor de uitvoering van deze opdrachten samen met de medewerkers van Opgroeien.
  • Je schoolt je bij in relevante onderwerpen in het kader van de evaluatie van de specifieke ondersteuningsbehoefte.
  • Je werkt alleen mee aan wetenschappelijk onderzoek bij de uitvoering van je opdracht na toestemming van Opgroeien.