Wat als je verontrust bent over de thuissituatie van een kind?

Laatste update op
28/10/2020

Komt het kind niet (meer) naar de opvang?

Misschien vind je wel even de tijd om te bellen naar de ouders om te horen hoe het gaat. Blijf je verontrust? Deel je zorg met je collega’s of je ondersteuner en bekijk samen hoe het gezin verder kan ondersteund worden.

Komt een kind uit een kwetsbaar gezin naar de opvang en maak je je zorgen over hoe het gaat met dat kind thuis?

Vraag eens aan de ouders hoe het gaat. Blijft je zorg bestaan? Bespreek dit dan zeker met de ouders en deel je zorg met je collega’s of je ondersteuner. Op onze website vind je een stappenplan en leermateriaal over de aanpak van verontrusting in de thuissituatie.

Ouders kunnen steeds terecht bij het lokaal team van Kind en Gezin of de Kind en Gezin-Lijn.