Wordt COVID-19 voor de kinderopvang erkend als beroepsziekte?

COVID-19 kan erkend worden bij onthaalouders en medewerkers van een kinderdagverblijf als beroepsziekte op voorwaarde dat er zich op hun werkplaats een uitbraak van COVID-19 (twee of meer geclusterde gevallen) heeft voorgedaan. Zij vallen in dat geval binnen de categorie “personeel werkzaam in andere diensten en verzorgingsinstellingen waar zich een uitbraak van COVID-19 heeft voorgedaan”. Het moet dan gaan om een risico dat uitgaat van besmette kinderen, niet van de collega's.

Medewerkers uit de buitenschoolse opvang worden niet aanzien als verzorgenden en zij behoren dus niet tot de beroepscategorieën die in aanmerking komen voor een beroepsziektevergoeding in geval van een besmetting met COVID-19. 

Fedris volgt de evolutie van de epidemie op de voet en zal zijn beleid, indien nodig, bijsturen aan de hand van nieuwe informatie die beschikbaar komt. Alle nieuwe informatie hieromtrent zal beschikbaar gemaakt worden op hun website.