Wie kan wanneer naar de opvang? 

Fase 0: tot 3 mei 

Opvang moet worden voorzien voor kinderen: 

  • van wie de ouder(s) een job heeft/hebben in een cruciale sector of essentiële dienst (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...). Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken.
  • die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbaar gezin of in een gezin met veel spanningen of waar er sprake is van onveiligheid (moeilijke thuissituatie). 
  • voor wie er echt geen andere opvangmogelijkheid is.

Fase 1: vanaf 4 mei 

Kinderopvang blijft beschikbaar voor de kinderen van fase 0.  

Bijkomend voor kinderen van:  

  • alle ouders die buitenshuis werken. Eén ouder die buitenshuis werkt is voldoende.  
  • werkende alleenstaande ouders, ook als ze thuis werken   

Thuiswerkende ouders (beide ouders) moeten nog even geduld hebben, tenzij het gaat om een kwetsbare thuissituatie. Aan de opvang wordt gevraagd om deze inschatting goed te overwegen.  

Fase 2: vanaf 18 mei 

Kinderopvang is open en beschikbaar voor alle kinderen.

Alle kinderen gelijktijdig laten herstarten op 18 mei raden we af. Het meest aangewezen is dat de (her)starters in de tijd worden gespreid, rekening houdend met de contactbubbels.