Wie behoort tot de risicogroep?

Laatste update op
03/11/2020
  • mensen bij wie de persoonlijke risico-inschatting wijst op een mogelijk ernstig verloop van een COVID-19-besmetting. 
  • mensen met onderliggende aandoeningen zoals ernstige hart- long- of nieraandoeningen, diabetes, immunosuppressie, arteriële hypertensie of een actieve kwaadaardige aandoening

Het is aan de behandelend arts om te beoordelen of iemand al dan niet tot de risicogroep behoort. De arts dient dan ook een attest hiertoe uit te schrijven. Dit attest dient een begin en einddatum te bevatten.