Welke schoolgaande kinderen kunnen worden opgevangen?

Je kan dit terugvinden op pagina 10 van het draaiboek 'Opvang van schoolkinderen'.