Welke mondmaskers worden door Kind en Gezin verdeeld aan de opvanginitiatieven?

Er kwamen vanuit de kinderopvang een aantal signalen met een bezorgdheid over de kwaliteit van de geleverde mondmaskers. We delen graag volgende informatie die we kregen van het Facilitair Bedrijf dat als aankoopcentrale voor de Vlaamse overheid werkt: 

"In de eerste plaats willen we hier onderstrepen dat we praten over comfortmaskers. Ze zijn in essentie bedoeld om een zekere filtering te bieden van wat je zelf uitademt om te voorkomen dat je anderen besmet. Dit zijn, voor alle duidelijkheid, geen persoonlijke beschermingsmiddelen.

Vanuit het besef dat met name het leveren van éénlagige maskers tot vragen zou kunnen leiden hebben we onze leverancier bevraagd rond de kwaliteit van het gebruikte weefsel. Op basis van de door de leverancier aangeleverde detailinformatie, is een toetsing gebeurd van dat weefsel, op het niveau van de dikte van de draad, de dichtheid van het weefsel en andere technische gegevens door een ervaren textielingenieur.

Op dat niveau heeft hij de toetsing gedaan van dat weefsel en de vergelijking gemaakt met de bevindingen van het Institut Français du Textile et de l’Habillement (IFTH), waarnaar met name in de richtlijnen van de Risk Management Group (Praktische richtlijnen rond het gebruik van mondmaskers van textiel) naar wordt verwezen.

In de schoot van dat instituut werd een indrukwekkend aantal maskers, waaronder ook een behoorlijk aantal éénlagige, getest op de filtering van deeltjes van 3 micron, waarbij voor comfortmaskers gemikt wordt op een filtering van minstens 70%.

Toetsing aan vergelijkbare, door IFTH goedgekeurde weefsels, leidde tot de volgende conclusie:          

“Rekening houdend met de gelijkaardige samenstelling, zelfde weefselgewicht, grotere weefseldichtheid (dank zij keperbinding 2/1 en fijner garen) en de fluo-carbonfinish die is bedrukt op beide zijden van het aangeboden weefsel kunnen we afleiden dat ook het voorgestelde mondmasker van Creative Social Distancing voldoet aan de categorie 2 mondmaskers (i.e. comfortmaskers) volgens de IFTH-lijst van conforme geteste materialen”.

Bij navraag heeft Centexbel zowel de toegepaste methodiek als de conclusies als correct bevestigd.

Op die basis en vanuit een commitment van de leverancier naar de door het IFTH vooropgestelde normen toe, heeft het Facilitair Bedrijf de bewuste maskers besteld en aangeboden ter verdeling."