Welke gevolgen hebben de coronamaatregelen op de dienstverlening van de ondersteuningscentra jeugdzorg en sociale diensten jeugdrechtbank? 

Laatste update op
04/11/2020

Sinds 2 november 2020 werken de Ondersteuningscentra Jeugdzorg en de sociale diensten jeugdrechtbank in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgens de richtlijnen van code rood, zoals beschreven staat in dit document

Dat betekent o.a.:

  • Face-to-facecontact met een kind of jongere is mogelijk als de andere alternatieven niet volstaan. In dat geval wordt de voorkeur gegeven aan een afspraak op de dienst of in een andere ruimte waar de afstandsregels kunnen gerespecteerd worden. Pas als dat alles niet haalbaar is, valt de keuze op een huisbezoek.
  • Voor elk nieuw dossier of gestart traject is er sowieso wel een face-to-facecontact.
  • Bij contact met professionelen en bij intern overleg (bv. fasebesprekingen, intake ...) is beeldbellen de standaard.