Welke gevolgen hebben de coronamaatregelen op de dienstverlening van de ondersteuningscentra jeugdzorg en sociale diensten jeugdrechtbank? 

Ook na de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli blijven voor de eigen hulp- en dienstverlening binnen Jeugdhulp (ondersteuningscentra jeugdzorg, sociale diensten jeugdrechtbank, intersectorale toegangspoorten, teams continuïteit, gemeenschapsinstellingen en Vlaams detentiecentrum) de huidige maatregelen grotendeels gelden voor Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De toegankelijkheid en dienstpermanentie verlopen normaal.  Er zijn opnieuw volwaardige face-to-facecontacten met kinderen, jongeren en hun netwerk, of met professionele partners. De directe contacten kunnen plaats vinden op dienst of bij de gezinnen thuis.

Voor de diensten Jeugdhulp (het ondersteuningscentrum jeugdzorg, de sociale diensten jeugdrechtbank, de intersectorale toegangspoorten en de teams continuïteit) in het arrondissement Antwerpen zijn de maatregelen wel aangescherpt sinds woensdag 29 juli, met het oog op de huidige situatie daar. Deze zijn:

  • De toegankelijkheid en (telefonische) dienstpermanentie blijven gewaarborgd;
  • Face-to-facecontacten met kinderen en jongeren zijn enkel mogelijk als andere alternatieven niet volstaan. In dat geval wordt de voorkeur gegeven aan een afspraak op de dienst of in een andere ruimte waar de afstandsregels kunnen worden gerespecteerd. Pas als dat alles niet haalbaar is, valt de keuze op een huisbezoek. Voor elk nieuw dossier of gestart traject is er sowieso een face-to-facecontact;
  • Bij contacten met louter professionelen en bij intern overleg is beeldbellen de standaard.