Welke gevolgen hebben de coronamaatregelen op de dienstverlening van de ondersteuningscentra jeugdzorg en sociale diensten jeugdrechtbank? 

Het fysiek cliëntcontact is grotendeels vervangen door online contacten (telefonisch, Skype of andere). Geplande huisbezoeken, overlegmomenten … blijven dus grotendeels geannuleerd. Elke consulent blijft wel telefonisch bereikbaar voor minderjarigen, de personen die bij hen inwonen, partners, collega’s …    

De dienst zelf is gesloten en dus niet toegankelijk voor externen. Bij de ondersteuningscentra jeugdzorg en sociale diensten jeugdrechtbank wordt de dienstpermanentie aangepast: vanaf 11 mei is deze niet enkel telefonisch bereikbaar maar wordt tijdens de normale openingsuren ook fysiek onthaal gerealiseerd. Hierbij moeten de preventieve maatregelen inzake (hand)hygiëne en social distancing strikt worden nageleefd.

Sinds 11 mei is er ook een stapsgewijze doorstart van de mobiele en ambulante jeugdhulp. Dat betekent vooral een verruiming van de face-to-facecontacten met minderjarigen, ouders en netwerk in situaties van verontrusting, maatschappelijke noodzaak en crisis. Zeker voor nieuwe dossiers is een face-to-facecontact cruciaal bij de start van het begeleidingstraject van de minderjarige en zijn gezin/netwerk. In lopende dossiers is een face-to-facecontact enkel aangewezen als de online communicatiemiddelen het verdere procesverloop onvoldoende ondersteunen.

Voor face-to-facecontacten is een getrapt systeem uitgewerkt:

  • Minderjarigen en hun ouders of netwerk worden maximaal op de dienst gezien, met strikte naleving van de richtlijnen inzake social distancing en handhygiëne. Het dragen van een mondmasker is volgens artsen en experten niet nodig dan. Zij kunnen ook worden gezien in een voorziening of andere ruimte – bv. consultatiebureau Kind en Gezin of Huis van het Kind - die toelaat om de preventieve maatregelen inzake (hand)hygiëne en social distancing te respecteren.
  • Een huisbezoek kan enkel als voorgaande opties niet mogelijk zijn. In dat geval moeten zowel de professional als elk gezinslid (vanaf 12 jaar) een mondmasker, sjaal of andere bescherming van neus en mond dragen. Is dat niet mogelijk, dan kunnen voordeurgesprekken of stoepbezoeken een andere goede optie zijn. Social distancing wordt in elk geval maximaal gerespecteerd.