Welke zijn mogelijke situaties van overmacht waardoor de opvang moet sluiten? 

Overmacht is elke situatie die zich voordoet buiten  jouw wil om en waardoor je als organisator de kinderopvang niet meer kan verderzetten. Voorbeelden zijn:

  • Alle kinderbegeleiders zijn getroffen door ziekte en daardoor afwezig of behoren tot de risicogroep en blijven verplicht thuis, of zitten in thuisisolatie. Dit is steeds met attest van de arts gestaafd.
  • Een gezinslid van een onthaalouder is besmet met het coronavirus of behoort tot een risicogroep, gesteld dat de opvang plaats vindt in de gezinswoning. De onthaalouder mag op advies van de arts niet starten.
  • Collectieve thuisisolatie door hoog-risico contact of besmetting in de opvang: hier wordt beslist door coördinerend arts wie er in thuisisolatie moet  (dit kan gaan over 1 of meerdere leefgroepen of -bij gezinsopvang- de opvanglocatie).

De (coördinerende) arts schat de situatie in en beslist welke maatregelen moeten genomen worden ten aanzien van de personen aanwezig in de kinderopvang.

 Een organisator die zelf kiest om te sluiten zonder dat er sprake is van overmacht, kan geen beroep doen op de compensatie die Opgroeien toekent.