Welke contactmomenten zijn er tijdens de coronacrisis?

Kind en Gezin staat klaar om meer kinderen en ouders op een veilige manier te ontvangen in de consultatiebureaus.

Woensdag 1 april herstartte Kind en Gezin al met een minimale, fysieke dienstverlening van 6 fysieke contactmomenten voor kinderen tussen 0 en 2.5 jaar. Die focusten op vaccinaties én het onderzoek en de opvolging van pasgeborenen met:

  • Het geboorteconsult waarbij pasgeborenen worden onderzocht door de arts, de baby een gehoortest krijgt en ouders ondersteuning krijgen bij hun vragen of bezorgheden.
  • 5 vaccinatiemomenten die echt focussen op het vaccin (8 weken, 12 weken, 16 weken, 12 maanden en 15 maanden).

Kind en Gezin gaat vanaf maandag 4 mei een stap verder en organiseert dan: 

  • Weegmomenten tijdens de vaccinatieconsulten van 12 weken en 15 maanden. 
  • Een klinisch onderzoek door de arts tijdens het vaccinatieconsult van 16 weken.
  • Een consult bij de arts voor peuters van 24 maanden.
  • Een consult bij de verpleegkundige voor kleuters van 30-33 maanden met oogscreening.

Er worden daarnaast ook extra contactmomenten georganiseerd voor kinderen met een bezorgdheid waarbij een klinisch onderzoek nodig is.

  • Aanvullend blijft Kind en Gezin hard inzetten op consulten en ondersteuning via telefoon of beeldbellen. Dit aanvullend op de vaccinatieconsulten en ter vervanging van de consulten die nu nog niet fysiek kunnen plaatsvinden (6 maanden en 9 maanden).
  • Ook het geplande kennismakingsbezoek tijdens de zwangerschap en de huisbezoeken na de bevalling (2 weken en 6 weken), verlopen nog telefonisch.
  • Kind en Gezin neemt ook proactief contact op met kwetsbare gezinnen en in geval van verontrusting. 
Contactmomenten tijdens de coronacrisis (mei 2020)