Welke beperkingen gelden er op volwassenenwerking in de jeugdhulp (oudertrainingen, oudergroepen …)?

Groepsactiviteiten voor volwassenen (bv. ouders van minderjarigen in de leefgroep) blijven mogelijk, voor zover deze passen binnen de striktere richtlijnen van de nationale Veiligheidsraad (onder andere wat betreft de groepsgrootte) en de eventueel verstrengde maatregelen op lokaal niveau (cf. voorzieningen in situatie 2).

Uitgangspunt bij het richtinggevend kader van 24 juli '20 is dat in elke situatie een maximale hulp- en dienstverlening binnen de Jeugdhulp wordt nagestreefd. Het is niet de bedoeling om striktere richtlijnen op te leggen dan lokaal wordt gevraagd.