Welke beperkingen gelden er inzake groepsactiviteiten voor leefgroepen?

Groepsactiviteiten voor leefgroepen blijven mogelijk (intra / extra muros), voor zover deze passen binnen de striktere richtlijnen van de nationale Veiligheidsraad (onder andere wat betreft groepsgrootte) en de eventueel verstrengde maatregelen op lokaal niveau (cf. voorzieningen in situatie 2).

Uitgangspunt bij het richtinggevend kader van 24 juli ’20 is dat in elke situatie een maximale hulp- en dienstverlening binnen Jeugdhulp wordt nagestreefd. Het is niet de bedoeling om striktere richtlijnen op te leggen dan lokaal wordt gevraagd.