Welke activiteiten bieden de residentiële voorzieningen nog aan? 

Er worden geen externe dagactiviteiten georganiseerd. Het gros van activiteiten speelt zich dus af binnen de muren van de voorziening. Het aanwezige personeel staat in voor de nodige omkadering en begeleiding van de kinderen. Om circulatie te vermijden, gaan de kinderen in een voorziening ook niet naar de externe opvang van scholen. 

Wel is het sinds kort mogelijk om wandelingen te maken met kleine groepjes kinderen en jongeren uit een voorziening. De voorwaarden hiervoor zijn:

  • de minderjarigen moeten tijdens de wandeling onder begeleiding van een personeelslid van de voorziening staan;
  • het moet om kleine groepjes gaan;
  • de lopende maatregelen – zoals het respecteren van het principe van social distancing ten aanzien van anderen – moeten te allen tijde gerespecteerd worden.