Voor wie is er compensatie mogelijk en wat zijn de voorwaarden?

​​​​​Vanaf juli kan de opvang terugkeren naar de ‘gewone’ regeling zoals die vóór de coronacrisis gold. Kinderopvang die dat nodig acht, kan nog tot het einde van de zomervakantie blijven gebruik maken van de compensatieregeling. Deze regeling werd op een aantal punten aangepast.  

Je vindt de geüpdatete informatie per opvangtype in de snelinfo's. De buitenschoolse opvang vindt de nodige informatie hier.

Kies je ervoor om niet langer gebruik te maken van de compensatieregeling? Dan betalen gezinnen vanaf juli terug volgens de schriftelijke overeenkomst die je met hen hebt gesloten en kan je terug respijtdagen inzetten. Je moet dan ook niet meer aan de voorwaarden voor de compensatie voldoen. 

Het is belangrijk dat je de ouders zo snel mogelijk op de hoogte brengt. Dit kan je doen door middel van deze modelbrief.