Wat zijn de gevolgen voor studenten die stage lopen bij Kind en Gezin?

Studenten verpleegkunde, vroedkunde en geneeskunde kunnen stage lopen bij Kind en Gezin.

De richtlijn is dat er maximum één student per zitting kan aanwezig zijn. Dat betekent dat er naast de verpleegkundige, de consultatiebureau-arts en de vrijwilliger nog één extra persoon is toegelaten.

Stagiaires dragen steeds een mondmasker in het consultatiebureau, net zoals de verpleegkundigen, de consultatiebureau-artsen en de vrijwilligers. Voor de studenten verpleegkundige wordt dat via het lokale team geregeld.

Heb je een vraag over de stages?