Wat is het verschil tussen de (nood)opvang door de scholen en de buitenschoolse opvang?

Er is een onderscheid tussen opvang die omwille van de coronacrisis door de scholen voorzien wordt (schoolopvang, noodopvang) en de buitenschoolse kinderopvang met een erkenning, een toestemming, een attest van toezicht of een vergunning  (bevoegdheid Opgroeien, het agentschap waartoe Kind en Gezin behoort).  

De schoolopvang valt onder de bevoegdheid van het Ministerie van Onderwijs en is geen bevoegdheid van Opgroeien. 

Op deze webpagina van het departement Onderwijs lees je wat de richtlijnen zijn voor scholen over opvang van kinderen tijdens de coronacrisis. 

Opgroeien en Onderwijs hebben voor de komende periode vanaf 15 mei de richtlijnen op elkaar afgestemd.

Specifiek voor de opvang die onder de bevoegdheid van Kind en Gezin valt, werd een draaiboek met de nodige handvaten opgesteld.