Kan het contract beëindigd worden en hoe?

Het contract kan beëindigd worden. Dit gebeurt door de toepassing van de contractuele opzegmodaliteiten. De opzeg wordt dan tijdens de coronamaatregelen opgevuld of door aanwezigheden of door afwezigheden die werden gecompenseerd.