Wat met zieke kinderen in de residentiële voorzieningen?

Laatste update op
04/11/2020

Wanneer een kind in een private voorziening symptomen van besmetting heeft of als besmetting effectief is vastgesteld, is verblijf in eigen kamer of  in een ziekenboeg noodzakelijk. Het eerder gemaakte onderscheid tussen -12 en +12-jarigen wordt niet langer aangehouden. 

Als een jongere symptomen heeft die overeenkomen met de gevalsdefinitie van Sciensano, wordt hij of zij beschouwd als iemand met een coronavirusinfectie totdat het tegendeel bewezen is. In deze situatie gelden de volgende maatregelen:

  • in nauw overleg met de behandelende arts verblijft de jongere op de eigen kamer of in een ziekenboeg. Beperk het aantal begeleiders of opvoeders dat met deze jongere contact heeft;
  • was de handen voorafgaand aan het contact met de jongere;
  • als de jongere hulp nodig heeft bij de dagelijkse verzorging, gebruikt de hulpverlener persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • laat de jongere bij voorkeur gebruik maken van een aparte douche en wc. Als dat niet mogelijk is, moet de douche en wc frequent - bij voorkeur na elk gebruik – worden schoongemaakt. Dat kan met een gewoon schoonmaakmiddel.