Kan ik een medewerker die tot de risicogroep behoort vervangen?

Het principe voor de compensatie is dat je loonkost hetzelfde moet blijven als voordien. Je kan dus nieuwe mensen aanwerven en voor de mensen die tot de risicogroep behoren, tijdelijke werkloosheid aanvragen. Richt je daarom tot de RVA. Een werknemer die ziek is komt na het gewaarborgd loon op de mutualiteit terecht. 

Indien je door omstandigheden toch een lagere loonkost hebt dan normaal neem dan contact op met klantenbeheer zodat dit kan verrekend worden in de compensatie.