Wat met kinderen die omwille van corona gerelateerde redenen naar een andere organisator gaan?

De aanleiding om naar een andere organisator te gaan zijn niet oneindig.  

Doorgaans komt het erop neer dat de organisator (1) zelf de opvang niet kan doen conform de corona-richtlijnen.  Bijvoorbeeld: er zijn geen medewerkers meer omwille van ziekte, de opvanglocatie is in een woonzorgcentrum en mag niet openen of de onthaalouder woont samen met een op COVID-19 positief geteste partner.  

Als de ouders opvang nodig hebben dan werden die via Lokaal Loket doorverwezen naar een andere organisator (2). Met deze organisator (2) werd er een contract opgesteld. Hierin zal ook de termijn vermeld staan, ook al is het op dat moment nog niet duidelijk wat de exacte einddatum is. Er kan dan een bepaling zijn opgenomen als “tot wanneer organisator (1) terug opvang aanbiedt”.   

Als organisator (1) terug Covid-19 proof is, opvang kan aanbieden én bij de ouder is er een opvangvraag dan kan organisator (1) vragen om terug te komen. Er is immers een contract tussen organisator (1) en de ouders.  Of op deze vraag wordt ingegaan door de contracthouder (ouders), zal afhankelijk zijn van de inhoud van het contract met organisator (2) met betrekking tot de duurtijd of misschien ook dagprijs (bijvoorbeeld: vrije prijs) of de kwaliteit van de opvang.   

Je mag ervan uitgaan dat de ouder correct heeft gehandeld, zodat hij zich niet vastrijdt qua contractuele engagementen.  

Contractueel kan organisator (1) wel degelijk vragen om terug te keren als de opvang conform de corona-richtlijnen verloopt.  

Indien de contracthouder om uiteenlopende reden niet terugkeert, dan stelt hij zich bloot aan contractbreuk waarvoor er contractuele schadevergoeding is omdat de voorwaarden met betrekking tot opzeg niet werden nageleefd.