Wat met gecombineerde opvang tussen pleegzorg en voorzieningen?

  • Ook bij combinaties van pleegzorg met residentiële opvang moet gekozen worden voor een stabiele verblijfplaats die een geruime tijd kan aangehouden blijven.
  • Alle betrokkenen moeten samen tot een gedeelde besluitvorming komen en deze verantwoordelijkheid blijven dragen. Als ervoor gekozen wordt om een kind in het pleeggezin te laten verblijven, kan uiteraard afgesproken worden dat ook de voorziening de situatie (op afstand) mee opvolgt en begeleidt.