Wat met de ouderbijdrage in de opvang voor schoolkinderen?

Sinds de heropstart van de scholen op 18 mei:

  • De opvang tijdens de schooluren is gratis.
    • Uitzondering: in de vergunde opvang van baby’s en peuters betalen ouders voor schoolkinderen tijdens de schooluren wel de gebruikelijke prijs.
  • Voor opvang voor- en na de schooluren betalen ouders de prijs zoals vastgelegd in de schriftelijke overeenkomst. 

Tijdens de paasvakantie was de opvang van schoolkinderen gratis in opvanglocaties met een toestemming, erkenning, attest van toezicht of een vergunning van Opgroeien. Hiervoor ontvingen de organisatoren een compensatie van de Vlaamse Regering. Mogelijks werd lokaal afgesproken dat ook andere opvang gratis was. In dat geval kan in sommige gemeenten een compensatie gevraagd worden bij het lokaal bestuur. Meer info hierover