Wat met de lopende voorbereidingsgesprekken en screenings van (kandidaat-) pleeggezinnen?

Groepsbijeenkomsten en individuele fysieke contacten zijn ook in dat geval niet mogelijk en moeten worden uitgesteld. Er kan wel gezocht worden naar alternatieve contactmogelijkheden. Alle beslissingen inzake screening moeten gebaseerd blijven op een geobjectiveerde besluitvorming, waarbij het zeker ook noodzakelijk is om een concreet zicht op de thuissituatie van de kandidaat te blijven hebben.   

Specifieke richtlijn voor netwerksituaties die vallen onder pleegzorgdecreet art. 14, par.3: 

Indien het gaat om nieuwe netwerksituaties - volgens de bepaling van art. 14, par.3 - en waar nog geen huisbezoek heeft plaatsgevonden, wordt de termijn uitzonderlijk verschoven. Dat betekent dat de kostenvergoeding voor pleeggezinnen in die situaties, zonder attest, langer dan 6 weken kan worden uitbetaald.