Wat met de Afdeling Continuïteit en toegang zoals de intersectorale toegangspoorten?

Ook na de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli blijven de huidige maatregelen grotendeels gelden voor Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, rekening houdend met de geldende preventiemaatregelen. De dienstpermanentie verloopt normaal.  Er zijn weer volwaardige face-to-facecontacten met kinderen, jongeren en hun netwerk, of met professionele partners.

Voor de diensten Jeugdhulp in het arrondissement Antwerpen zijn de maatregelen wel aangescherpt sinds woensdag 29 juli, met het oog op de huidige situatie daar. Deze zijn:

  • De dienstpermanentie blijft gewaarborgd;
  • Face-to-facecontacten met kinderen en jongeren zijn enkel mogelijk als andere alternatieven niet volstaan. In dat geval wordt de voorkeur gegeven aan een afspraak op de dienst of in een andere ruimte waar de afstandsregels kunnen worden gerespecteerd. Pas als dat alles niet haalbaar is, valt de keuze op een huisbezoek. Voor elk nieuw dossier of gestart traject is er sowieso een face-to-facecontact;
  • Bij contacten met louter professionelen en bij intern overleg (bv. fasebesprekingen, intake ...) is beeldbellen de standaard.