Wat met de Afdeling Continuïteit en toegang zoals de intersectorale toegangspoorten?

Er is geen fysiek cliëntcontact meer. Er wordt maximaal met de minderjarige, de personen die bij hem inwonen en/of externe partner nagegaan hoe overleg telefonisch, via Skype of andere alternatieven, best kan worden gerealiseerd.
Elke medewerker blijft telefonisch bereikbaar voor minderjarigen, de personen die bij hem inwonen, partners, collega’s … 
De dienst zelf is gesloten en dus niet toegankelijk voor externen. Telefonische dienstpermanentie blijft gegarandeerd voor dringende situaties.