Wat indien er heel wat minder of geen kinderen meer naar de opvang komen?

Er is beslist dat kinderopvang moet open blijven. Je mag dus je opvang niet sluiten, tenzij al je personeel ziek zou zijn.

Hou je de kinderbegeleiders beschikbaar en oproepbaar voor andere opdrachten ter ondersteuning van mogelijke noden door deze corona-crisis.  Deze noden kunnen ruimer zijn dan het huidige opvangaanbod, bijvoorbeeld opvang op vroegere of latere uren, opvang aan huis, ...

Blijf ook een contactpunt houden als aanspreekpunt voor mogelijke opvangvragen binnen de doelgroep. Doe terug open als je een opvangvraag krijgt van kinderen die tot nu toe bij jou kwamen.

Meld de (tijdelijke) sluiting aan je klantenbeheerder.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan je niet zomaar inroepen in de kinderopvang omdat er Vlaamse financiële compensatie is.